Medezeggenschap

 

Medezeggenschapsraad

Meepraten over beslissingen die ouders, medewerkers en de kinderen aangaan. Dat is het belangrijkste doel van de Kindcentrumraad . Zo heb je als ouder advies- of instemmingsrecht in de school. De raad vergadert regelmatig om te overleggen met directie en bestuur over belangrijke zaken. Denk aan het schoolplan, het beleid, de gevolgen van bezuinigingsmaatregelen, het onderhoud van het kindcentrumgebouw en de verkeersveiligheid bij het kindcentrum.

In de Kindcentrumraad zitten medewerkers van ons kindcentrum en ouders. De leden worden voor een periode van twee jaar gekozen door ouders en medewerkers. De huidige raad bestaat uit twee ouders:

  • Meike Dijkstra 
  • Monique van ’t Hof 

en twee teamleden:

  • Marina Kamps
  • Asma Saghdaoui 

Vergaderingen van de Kindcentrumraad zijn openbaar, dus je kunt altijd aansluiten. Laat van tevoren wel even weten of je komt, dan houdt de raad daar rekening mee. Contact: mr.nieuweland@meerkring.nl.
Een paar dagen voor een vergadering staat de agenda op deze pagina. Na afloop van een vergadering vind je hier ook een link naar het verslag.

De Kindcentrumraad vergadert meestal in flexlokaal B vanaf 14.30 uur volgens onderstaand schema:
10 januari 2024, 14 februari, 27 maart, 15 mei, 26 juni en 10 juli (onder voorbehoud).

Notulen 14 februari 2024

Notulen 27 november 2023

Notulen 11 oktober 2023

Notulen 6 september 2023
 

Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Samen één team
Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Altijd in de buurt
Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Voorbereid op de toekomst

Contact

Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land
Watersteeg 87
3824 EL  Amersfoort
Tel.: 033 4565307
info.nieuweland@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook en Instagram. Met onze ouders communiceren we via Parro (onderwijs) en Jaamo (opvang). 

 

Samenwerking

Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land is onderdeel van Stichting Meerkring en Ska (Stichting Kinderopvang Amersfoort). Wil je werken in het basisonderwijs en/of de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl