Ons team

Een kindcentrum is de geboortegrond van mooie herinneringen. Onze medewerkers geven kleur aan deze herinneringen en doen er alles aan om van elke dag een (leerzaam) feestje te maken. Maak kennis met het enthousiaste team van Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land!
 

Directie

De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor het leidinggeven aan Kindcentrum Het Nieuwe Land.

 • Directeur : Ronald Hennekes
 • Coördinator opvang: Madelein Pauw
 • Ondersteuning directie: Yvonne Bruggink
 • Ondersteuning directie: Quinty Pels

Intern begeleider

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. De IB-er voert ook gesprekken met externe instanties, ouders en leerkracht over het kind. De IB-er ondersteunt de directie met het ontwikkelen van de onderwijsvisie van de school en het ontwerpen en coördineren van een pedagogische en didactische handelswijze binnen de school.

De intern begeleider is Yvonne Bruggink. 

Leerkrachten

 

De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs van de groep. De volgende leerkrachten werken bij ons op school:

 • Cindy Schouten (groep 1/2; De Pauwen)
 • Maria Spreeuwenberg (groep 1/2; De Pauwen, groep 3)
 • Ariënne van Wijk (groep 3)
 • Barbara van de Wakker (groep 4/5, tevens opleider in school)
 • Mariëlle Lindeman (groep 5/6, tevens vertrouwenspersoon)
 • Quinty Pels (groep 5/6, tevens ondersteuning directie en ICT-coördinator)
 • Kim Oost (groep 6/7)
 • Elias  Sneijders (groep 6/7)
 • Marina Kamps (groep 8)

 

Opvang (Kinderdagverblijf, Speelleergroep en Buitenschoolse opvang)

 • Madelein Pauw (coördinator)
 • Zoë van Ditmarsch (KDV)
 • Sem van Stijnvoort (BSO)
 • Güllü Gultekin (BSO)
 • Liesbeth Duijst (VSO)
 • Sterre van Dijk (jonge kind specialist)
 • Kamila Dec (SLG)

Ondersteunende functies

Administratie

De administratief medewerker, Elise de Harder, assisteert de directie en het team met administratieve taken.

Facilitair manager

De facilitair manager, Ed Bakkenes, beheert het gebouw en draagt de zorg voor onderhoud van het gebouw en de buitenruimte.
Administratie, telefonisch contact, etc.

Onderwijsassistenten

De onderwijsassistent helpt de leerkracht bij het onderwijs in of buiten de groep en is bevoegd een deel van de onderwijstaken op zich te nemen. De onderwijsassistenten op onze school zijn:

 • Larissa Vissia (onderbouw)
 • Kim Oost (midden-/bovenbouw)
 • Asma Saghdaoui (midden-/bovenbouw)


   
Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Samen één team
Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Altijd in de buurt
Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Voorbereid op de toekomst

Contact

Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land
Watersteeg 87
3824 EL  Amersfoort
Tel.: 033 4565307
info.nieuweland@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook en Instagram. Met onze ouders communiceren we via Parro (onderwijs) en Jaamo (opvang). 

 

Samenwerking

Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land is onderdeel van Stichting Meerkring en Ska (Stichting Kinderopvang Amersfoort). Wil je werken in het basisonderwijs en/of de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl