Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land en privacy


Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land is onderdeel van Stichting Meerkring. Stichting Meerkring vindt privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij beperken het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs en de opvang. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens en leerlingdossiers.

Het kindcentrum maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Stichting Meerkring maakt met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Persoonsgegevens worden verder alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, bijvoorbeeld op de website van het kindcentrum of in de nieuwsbrief, vragen wij de ouders vooraf om toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als ouders toestemming hebben gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.
Meer informatie over het privacybeleid van Stichting Meerkring vind je op www.meerkring.nl/meerkring/privacy.
Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Samen één team
Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Altijd in de buurt
Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Voorbereid op de toekomst

Contact

Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land
Watersteeg 87
3824 EL  Amersfoort
Tel.: 033 4565307
info.nieuweland@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook en Instagram. Met onze ouders communiceren we via Parro (onderwijs) en Jaamo (opvang). 

 

Samenwerking

Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land is onderdeel van Stichting Meerkring en Ska (Stichting Kinderopvang Amersfoort). Wil je werken in het basisonderwijs en/of de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl