Onze opvang


 In het pand van Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land biedt Ska Kinderopvang opvang voor de allerkleinsten in het kinderdagverblijf, peuters in de speelleergroep en voor schoolgaande kinderen op onze buitenschoolse opvang.

  • Kinderdagverblijf Het Nieuwe Land
    Dreumesen en peuters kunnen bij ons de wereld ontdekken in een inspirerende speelomgeving. Zij vinden het leuk om grote mensen na te doen. Daarom mogen ze bij ons helpen bij huishoudelijke klusjes en spelen ze met echte keukenspulletjes. Zelf dóen en zelf ervaren vinden we heel belangrijk. Baby’s kunnen binnen onze veilige omgeving vrij bewegen. Met speciaal spelmateriaal dat ze stimuleert om te ontdekken.
  • Speelleergroep Het Nieuwe Land
    De speelleergroep is een fijne plek voor peuters van 2 tot 4 jaar, waar zij heerlijk samen kunnen spelen. Met elkaar, maar ook met de kinderen die al naar het basisonderwijs gaan. Leuk én leerzaam. Rekening houden met anderen, samenwerken, delen, op je beurt wachten: allemaal vaardigheden die kinderen nodig hebben in het basisonderwijs en in hun hele latere leven. De overstap naar groep 1 is zo makkelijk gezet.
  • Buitenschoolse opvang (bso) Het Nieuwe Land
    Na onderwijstijd lekker rennen, ravotten of een balletje trappen. Slijm maken, een skateclinic volgen, champignons kweken, zwemles onder bso-tijd of creatieve workshops bij Scholen in de Kunst: bij ons kan alles. Ook kinderen die wat extra aandacht of begeleiding nodig hebben, zijn welkom. Je mag zijn wie je bent bij ons.

Onze visie op kinderopvang

In kinderen zit een enorme kracht. We bewonderen ze. In pakweg dertien jaar ontwikkelt elk kind zich van een compleet afhankelijke baby tot een puber die zijn eigen grenzen wil stellen. Een ongelooflijke ontwikkeling op meerdere fronten: zowel lichamelijk als geestelijk. Wij kijken naar die ontwikkeling met groot respect. En in die ontwikkeling ondersteunen we het kind.

Gezonde kinderopvang

Gezonde kinderopvang is een bewuste keuze van Ska Kinderopvang. Onder gezonde kinderopvang verstaan wij gezonde voeding, gezond opvoeden en gezond bewegen. Wij zorgen met ons voedings- en feestbeleid voor gezonde voeding, tussendoortjes en traktaties. In onze moestuinen verbouwen we een deel van de gezonde voeding samen met de kinderen. We nemen ze mee in wat gezonde voeding is en hoe het eten van de tuin op het bord komt. We verleiden kinderen zoveel mogelijk te proeven en uit te proberen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

We bereiden kinderen voor op de wereld van morgen. Dat doen we niet alleen. Kinderopvang stemt samen met onderwijs, welzijn en zorg af hoe we het beste kunnen samenwerken. Samen met ouders kijken we wat het kind nodig heeft op het gebied van spelen en leren om ontwikkelwinst te behalen. Zo dragen we bij aan de gezonde ontwikkeling van het kind.

Wil je meer informatie of je kind aanmelden voor het kinderdagverblijf, de speelleergroep of de bso? Kijk op www.ska.nl of bel 033-470 13 03. We helpen je graag verder!
Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Samen één team
Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Altijd in de buurt
Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Voorbereid op de toekomst

Contact

Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land
Watersteeg 87
3824 EL  Amersfoort
Tel.: 033 4565307
info.nieuweland@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook en Instagram. Met onze ouders communiceren we via Parro (onderwijs) en Jaamo (opvang). 

 

Samenwerking

Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land is onderdeel van Stichting Meerkring en Ska (Stichting Kinderopvang Amersfoort). Wil je werken in het basisonderwijs en/of de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl