Ons onderwijs

 

Vreedzaam kindcentrum

Ons kindcentrum biedt kinderen een veilige en rustige basisplek van waaruit zij de wereld kunnen ontdekken. Wij werken volgens het programma van 'Vreedzaam'. Bij Het Nieuwe Land gelden duidelijke regels en afspraken over verschillen, respect en inspraak. Ook in de naschoolse activiteiten zetten wij dit door, zodat kinderen de hele dag positief met elkaar omgaan. Wij zien het kindcentrum als een gemeenschap, waarin iedereen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor elkaar en de omgeving voelt. Wil je meer weten over het programma 'Vreedzaam'? Kijk dan op https://www.cedgroep.nl/merken/vreedzaam  .

Engelse les in alle groepen

In ons kindcentrum krijgen leerlingen in alle groepen van het basisonderwijs les in de Engelse taal. Dat doen we met de methode ‘Join In’. Waarom beginnen we daar zo vroeg al mee? Uit onderzoek blijkt dat de taalontwikkeling bij kinderen tussen 4 en 7 jaar grote sprongen maakt. Vroeg starten geeft dus een groot voordeel bij het leren van een vreemde taal. Door de groeiende internationalisering, toenemende mobiliteit en uitbreidende mogelijkheden om te communiceren via de nieuwe media wordt een goede beheersing van de Engelse taal steeds belangrijker. Daarom willen wij dat onze leerlingen die na groep 8 het kindcentrum verlaten, goed Engels kunnen spreken en luisteren.
 

Levensbeschouwing en vorming

Als openbaar kindcentrum zijn onze lessen niet ingericht vanuit een bepaalde geloofsovertuiging. Bij ons is iedereen welkom, evenveel waard en mag elke stem gehoord worden. Ontmoeting en dialoog vinden wij belangrijk.
Daarom gaan de leerlingen in onze lessen levensbeschouwing/geestelijke stromingen in gesprek over elke stroming. Daarbij leren ze wat de onderlinge overeenkomsten en verschillen zijn.
Daarnaast leren kinderen in het vormingsonderwijs wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Deze lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.

Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Samen één team
Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Altijd in de buurt
Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Voorbereid op de toekomst

Contact

Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land
Watersteeg 87
3824 EL  Amersfoort
Tel.: 033 4565307
info.nieuweland@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook en Instagram. Met onze ouders communiceren we via Parro (onderwijs) en Jaamo (opvang). 

 

Samenwerking

Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land is onderdeel van Stichting Meerkring en Ska (Stichting Kinderopvang Amersfoort). Wil je werken in het basisonderwijs en/of de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl