Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land


De naam van ons kindcentrum is een speelse verwijzing naar de Amersfoortse wijk waarin het ligt: Nieuwland. Maar de naam verwijst ook naar iets anders. Kinderen zijn de toekomst. Bij ons leren ze naast nieuwe kennis en vaardigheden ook zichzelf ontdekken en kennen in relatie tot de ander. Om zo samen te bouwen aan hun eigen, gezamenlijke toekomst. Ons kindcentrum is een fijne en vreedzame plek, waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen. Hier gaat een wereld voor hen open, een wereld die altijd in beweging is en waarin elk talent telt. Een plek waar later nú begint!

 

 

Van 0 tot 13 jaar

Stichting Meerkring en Ska kinderopvang vormen samen Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land. Bij ons vind je opvang en onderwijs onder hetzelfde dak voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We hebben een aparte vleugel voor dagopvang (0 tot 4 jaar), die bestaat uit een kinderdagverblijf (0 tot 2 jaar) en een speelleergroep (2 tot 4 jaar). Het basisonderwijs heeft twee onderdelen: de onderbouw (groepen 1 t/m 3) en de bovenbouw (groepen 4 t/m 8). Daarnaast bieden wij buitenschoolse opvang (bso) na onderwijstijd.

 

 

 

 

Doorgaande leerlijn

Wij vinden een doorgaande leerlijn in onderwijs en opvang belangrijk. Van peuter tot en met achtstegroeper houden we dezelfde werkwijze, doelen, regels en afspraken aan. Zo houdt ons team scherp zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Bovendien geven herkenbare regels en routines en overal vertrouwde gezichten de kinderen rust en duidelijkheid.

 

 

 

 

Vreedzame school

De reis naar een mooie toekomst kan best spannend zijn. Daarom biedt Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land kinderen een veilige en rustige plek van waaruit zij hun ontdekkingstocht kunnen beginnen. Daarbij werken wij volgens het programma van 'Vreedzaam'.  Bij ons gelden duidelijke regels en afspraken over verschillen, respect en inspraak. Dit zetten we ook door in de naschoolse activiteiten. Zo leren we kinderen de hele dag positief met elkaar om te gaan.

 

 

Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Samen één team
Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Altijd in de buurt
Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land:
Voorbereid op de toekomst

Contact

Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land
Watersteeg 87
3824 EL  Amersfoort
Tel.: 033 4565307
info.nieuweland@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook en Instagram. Met onze ouders communiceren we via Parro (onderwijs) en Jaamo (opvang). 

 

Samenwerking

Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land is onderdeel van Stichting Meerkring en Ska (Stichting Kinderopvang Amersfoort). Wil je werken in het basisonderwijs en/of de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl